Baskent.edu.tr

Baskent.edu.tr
1993 yılı ortalarında Haberal Eğitim Vakfı ile birlikte kurulması kararlaştırılan Başkent Üniversitesi' nin kuruluş işlemleri başlatılıp kısa sürede tamamlanmıştır. Başkent Üniversitesi'nin amacı, bilgi çağının gerektirdiği evrensel " bilgiye ulaşım" ve " bilgi- kullanım" yeteneklerine sahip; sağlık, insan bilimleri, sanat, çevre, endüstri, ticaret ve teknoloji alanlarında bilgili ve deneyimli; araştırmacı, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı; mesleklerinde ve iş dünyasında başarılı; rekabete açık; uluslararası çevrelerle yakından ilişkili; sanatsal, kültürel ve tarihsel değerlerimize sahip çıkan; çevre korumasına duyarlı insanlar yetiştirmektir.

Yorum Gönderme