Dicle.edu.tr

Dicle.edu.tr
Dicle Üniversitesi bünyesinde bugün 11 Fakülte, 11 Meslek Yüksekokulu, 5 Yüksekokul, 3 Enstitü , 9 Uygulama ve Araştırma Merkezi, Devlet Konservatuvarı ile 1 Eğitim ve Araştırma Hastanesi yer almaktadir.

Yorum Gönderme