bilgi.edu.tr

İbun.edu.tr
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kurucu vakfı olan Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı 31 Ekim 1994 tarihinde Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca aşağıda yer alan hedeflere ulaşmak amacıyla kurulmuştur:

Her derece ve nitelikte, yabancı dil, sosyal bilimler, fen bilimleri ve teknoloji ağırlıklı, eğitim kurumları, vakıf yüksek öğretim kurumları, kurmak ve işletmek; Bilimsel ve kültürel araştırmalar yapmak; Kültür mirasımızın korunması için müzeler kurup işletmek, ülke kültür hayatının geliştirilmesi için seminer, brifing, konferans ve benzeri toplantılar düzenlemek, kültürel faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilere aynı veya nakdi destek sağlamak.

Yorum Gönder