İku.edu.tr

İku.edu.tr
İstanbul Kültür Üniversitesi'nin beş Fakültesindeki 19 Bölümde, iki Meslek Yüksekokulundaki 12 Programda ve iki Enstitüsündeki 2 doktora 16 Yükseklisans programında 2005-2006 akademik yılında 5800 öğrenci öğrenim görmektedir. Bu öğrencilere 335 kadrolu, 153 saat ücretli toplam 488 öğretim elemanı ders vermektedir. Üniversite de öğrenci/öğretici oranı 9 dur. Dersler ve uygulamalar küçük gruplar halinde, her öğrencinin aktif katılımını sağlayarak yapılmaktadır.

Yorum Gönder