Sekerbank.com.tr

Sekerbank.com.tr
Şekerbank, genç cumhuriyet'in sanayi ve ticarette yükselme çabalarının bir parçası olarak şeker pancarı üreticisi ve şeker sektörünün finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1953 yılında, Pancar Kooperatif'leri Bankası adı altında Eskişehir’de kurulmuştur. Şekerpancarı üreticilerinin Pancar Kooperatiflerindeki küçük birikimlerinin birleşmesiyle oluşturulan sermaye ile çalışmaya başlayan banka, 1956 yılında Ankara'ya taşınarak Şekerbank adını almıştır. Şekerbank, 1993 yılından itibaren özel banka statüsüyle dinamik bir yapıya kavuşmuş, büyük atılımlar yapmıştır. Bu temel yapının bilincinde hizmet veren Şekerbank, kurucusu Pancar Kooperatifleri ortaklarının meydana getirdiği bir buçuk milyonluk kitleden aldığı güçle bugünlere ulaşarak Türkiye’nin en köklü bankalarından biri olmuştur.

Yorum Gönderme